ITIL® 4 FÖR SERVICEDESK
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

8 625 kr

Kort om utbildningen

Kursen ITIL® 4 för Servicedesk är en intensiv dag om prioritering av ärenden, organisation av servicedesk, relationen mellan olika processer och hur beroenden mellan processer ser ut. Kursen ger dig en ökad förståelse för kundernas behov och hur du kan leverera värdeskapande lösningar med kvalitet. Inom ITIL 4 har man fångat upp det senaste inom IT-tjänstesektorn för att skapa de bästa förutsättningarna att kunna leverera värdefulla tjänster. Du lär dig

  • Grunderna inom ITIL 4
  • Vad det innebär att leverera tjänster
  • Servicedeskens roll inom ”Service Value Chain”
  • Co-creation med kunder och andra intressenter
  • Servicedeskens uppdrag
  • Servicedeskens ansvar för kommunikation
  • Identifiera kundens behov
  • Kategorisering och prioritering av inkommande ärenden
  • Ge effektiv support med hög kvalitet
  • Samverkan mellan ITIL-processer för gemensamma arbetsmetoder

Antal dagar: 1