SAFE® SCRUM MASTER
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

22 375 kr

Kort om utbildningen

En SAFe Scrum Master (SSM) är en Servant Leader för ett agilt team och coachar Scrum-teamet till att organisera sig själv och leverera värde med hjälp av effektiva agila metoder. En Scrum Master hjälper teamet att samordna med andra team i ett Agile Release Train (ART), bidrar med kunskap och stöd kring arbetssätt och metoder och har fokus på att skapa en lärande miljö där teamet jobbar med kontinuerliga förbättringar.
SAFe Scrum Master är utbildningen för dig som vill lära dig vad Scrum Master-rollen innebär i en organisation där flera scrum-team behöver samverka och jobba tillsammans och där organisationen använder, eller funderar på att använda ramverket SAFe.  SAFe® är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework.

Antal dagar: 2