SERVICE OPERATION
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

25 938 kr

Kort om utbildningen

ITIL® Lifecycle Service Operation är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå. Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Operation-perspektiv.
Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

  • Principer för Service Operation
  • Processer inom Service Operation
  • Gemensamma aktiviteter för Service Operation
  • Organisation för Service Operation
  • Tekniker för Service Operation
  • Införandefrågor för Service Operation.

Antal dagar: 3

Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället. Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation v3/eller ITIL 4 Foundation certifikat.
Certifieringen ingår i kurspriset.