TJÄNSTEHANTERING I PRAKTIKEN FÖR IT
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

23 688 kr

Kort om utbildningen

Vet ni …...

  • Vem er kund är? Vem har mandat att kravställa, beställa och genomföra förändringar?
  • Om IT har förmåga att leverera rätt garanti och värde till verksamheten? Hur följs IT leveransen upp?
  • Om IT utgår från standardiserade tjänster? Är IT tjänster samma som infrastruktur tjänster?
  • Vilken sourcing modell är lämpligast för IT och affärsverksamheten? För och nackdelar.
  • Vad inom tjänsten ska behållas internt och vad kan köpas? Hur ska en tredjepart hanteras i leveransen av IT tjänsten?
  • Om och hur IT har kontroll på alla IT komponenter och dess beroenden? Hur viktig är denna kontroll för slutleveransens av tjänstenivå?
  • Om kostnader bäst bör nycklas ut på antaganden eller enligt en specificerad graderad nivå utifrån ett behovsupplägg?
  • Vilka processer och roller som styr tjänstehantering? Hur viktigt är det med en publicerad tjänstekatalog?

BiTAs lärare kombinerar konsultation med att utbilda vilket ger aktuella exempel och erfarenheter från verkligheten. Dessa frågor kommer att lyftas och diskuteras på kursen för att ge utökad förståelse och råd om hur just er verksamhet och tjänstehantering kan förbättras.

Antal dagar: 3