Skådespelarlinjen
Stockholms stad

Skola Boulevardteatern

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

50 000 kr

Kort om utbildningen

En ettårig eftergymnasial utbildning på halvtid i anslutning till en professionell teater. Vi undervisar i scenframställning, mim, röst, clown, improvisation, normkreativ gestaltning, objektteater och rörelsens dramaturgi.

Boulevardteaterns Teaterskola är en skola för dig som söker en eftergymnasial teaterutbildning på halvtid i direkt anslutning till en professionell teater. Utbildningen erbjuder kurser inom scenframställning, mim och röst, clown, improvisation, normkreativ gestaltning, objektteater och rörelsens dramaturgi. Målet är att ge en bred grund i skådespeleri som förberedelse till högre studier eller för vidare arbete inom teater. Eleverna kommer att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand. Utbildningen dig en gedigen plattform i ditt framtida skådespelarliv.

Avgift
26.000 kr per termin (Kursen är ej studiemedelsberättigad)
50.000 kr för hela läsåret om hela avgiften betalas före skolstart.
Anmälningsavgift: 3000 kr (är en del av kursavgiften)