Geoteknisk grundkurs
Stockholms stad

Skola Byggakademin Sverige AB

Utbildningsstart

13 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

12 900 kr

Kort om utbildningen


För dig som jobbar inom bygg- eller anläggningsprojekt är det viktigt att ha kunskap om geotekniska frågor för att förkomma risker vilka kan leda till fel som blir kostsamma för projektet. På Geoteknik grundkurs lär du dig grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom. Kursen tar upp egenskaper hos jord och berg samt de metoder som är nödvändiga för att kunna ta hand om grundläggningsproblem. Geoteknik innefattar även grundläggning, geotekniska handlingar och jordförstärkning. Vi varvar teori med praktiska övningar.

INNEHÅLL GEOTEKNIK GRUNDKURS

  • Viktiga egenskaper hos jord och berg
  • Vanligaste jordarterna i Sverige - sammansättning och uppkomst
  • Förekomst av olika jordarter
  • Vattens förekomst och rörelse i mark
  • Hur du bygger i vatten
  • Hanterar grundläggningsproblem
  • Geotekniska handlingars utseende och status
  • Metoder för grundläggning och jordförstärkning
  • Upphandling av grundläggningsarbeten och geotekniska undersökningar
  • Genomgång av ansvarsbilden

MÅLGRUPP
Alla som arbetar inom bygg- och anläggningsprojekt. Du behöver inga förkunskaper.

OMFATTNING
Kursen omfattar två dagar.