Kontrollansvarig enlig PBL
Stockholms stad

Skola Byggakademin Sverige AB

Utbildningsstart

27 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

16 500 kr

Kort om utbildningen


Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad och kunna agera självständigt. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet, lämplighet för uppgiften samt kunskap om relevanta lagar och regelverk. Du behöver ett intyg på avklarad tentamen efter kursen Kontrollansvarig enligt PBL. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.

INNEHÅLL KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

  • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar
  • Boverkets byggregler (BBR)
  • Lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
  • Lagen om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum
  • Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor
  • Kulturmiljölagen
  • Entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen med fokus på AB04, ABT06, ABS18
  • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
  • Kännedom om kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004
  • Tentamen

MÅLGRUPP
Du som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL eller du som vill ha motsvarande kunskap som beställare eller entreprenör.

OMFATTNING
Kursen omfattar tre dagar och avslutas med tentamen.