AGILE PROJECT MANAGER
Stockholms stad

Skola Changemaker Educations AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Allt fler företag har behov av en ”Agile Project Manager” för att leda team och projekt agilt och framgångsrikt. En Agile Project Manager har kunskaper om agil och plandriven projektmetodik, samt färdighet att kombinera och prioritera utifrån kundens och projektets behov. Satsa på en framtidskarriär i höst!

Genom att utbilda dig till ”Agile Project Manager” får du en unik kompetensmix som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden. Agile Project Manager kombinerar kommunikation och ledarskap med moderna projektmetoder.  Genom korta avstämningar coachar du teamet och anpassar projektarbetet till de förändringar som påverkar projektet. Ditt ledarskap anpassas till att hantera förändring. Du lär dig också att planera och leda projektet i samarbete med kunden och med kundens mål och affärsnytta som ledstjärnor för hela ditt team.

Omfattning: 1,5 år