ARBETSMILJÖ
Stockholms stad

Skola Changemaker Educations AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

FRISKA FÖRETAG – MENTAL WELLNESS
– Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
– Vad säger lagen?
– Vilka effektiva metoder och verktyg finns inom området?
– Vad behöver du, dina chefer och medarbetare kunna?
– Vem har ansvar när problemen uppstår?
– Hur förebygger och löser du problem på bästa sätt?

VI SKRÄDDARSYR – UTIFRÅN DITT BEHOV OCH DINA MÅL
Du väljer om du vill ha en bred översikt över lagar och regler för alla. Eller fokus på ett specifikt problemområde. Vi ger dig verktyg att lösa akuta problem. Vi coachar dig att skapa rutiner och policys för arbetsmiljöfrågor. Vid behov finns möjlighet till konsulthjälp. Vi arbetar självklart under total sekretess. Kursledare är alltid seniora konsulter inom arbetsmiljö-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Changemaker Educations är av AFA godkänd utbildare inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som VD, personalansvarig, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, mellanchef, arbetsledare, regionschef, HR samt övriga som har personal- eller medarbetaransvar.

Övrig information
VI GER DIG DEN KUNSKAP DU BEHÖVER! Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett Agile-koncept för dig och ditt team / företag.