Executive Master of Human Resources
Stockholms stad

Skola Chefakademin

Utbildningsstart

5 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

96 250 kr

Kort om utbildningen

I dagens komplexa och föränderliga organisationer behöver kompetensen om människor användas på fler och nya sätt. Du som arbetar med strategiska HR-frågor behövs mer än någonsin. Bredda din förmåga att ta en framträdande roll i det strategiska rummet och stärk din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga.

Idag sitter du med i någon form av ledningsgrupp och har genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Din yrkesroll ställer också krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens där utgångspunkten har en helhetssyn på verksamheten.

Med din långa erfarenhet inom HR är du väl rustad med de baskompetenser som krävs för personalfunktionen och känner dig redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner.

Studielängd: 4x3 dagar

Pris: 77 000 kr exkl. moms