Förstärk ditt ledarskap
Stockholms stad

Skola Chefakademin

Utbildningsstart

21 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

40 000 kr

Kort om utbildningen

Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur just du kan bli mer effektiv när du leder andra. Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare.

Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i bagaget vill du nu utveckla din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

Förstärk ditt ledarskap är programmet för dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare gått ledarutvecklingsprogram där du har fått både verktyg och teoretiska modeller för ditt ledarskap. Nu vill du få ny inspiration, uppdatera dig och få möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

Studielängd: 4 dagar

Pris: 32 000 kr exkl. moms