Management Acceleration Program
Stockholms stad

Skola Chefakademin

Utbildningsstart

16 september 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

81 250 kr

Kort om utbildningen

I det här programmet erhåller du en executive summary av drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister, både enskilt och i ledningsgrupp.

Deltagarna är precis som du beslutsfattare i ledande ställning. Tillsammans lär ni er att känna igen, tydliggöra och analysera de relevanta frågor som ger drivkraft åt organisationens utveckling.

Programmet vänder sig till dig som är chef eller specialist på ledningsgruppsnivå inom näringsliv, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är chef eller specialist med resultat-, områdes- eller avdelningsansvar. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder utvecklingsprocesser. Du ser programmet som ett viktigt steg vidare i din karriär och i din personliga utveckling.

Studielängd: 3+2+3 dagar

Pris: 65 000 kr exkl. moms