Chef för chefer
Stockholms stad

Skola Chefshuset

Utbildningsstart

12 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

14 250 kr

Kort om utbildningen

– Det indirekta ledarskapet, en ny chefstillvaro

Att leda chefer kräver medvetenhet och ett arbetssätt som skiljer sig från det att leda medarbetare. Visst finns likheter, men också stora skillnader. Med nytt förhållningssätt, ny kunskap och nya verktyg kan du undvika det indirekta ledarskapets två vanligaste fallgropar, nämligen underställda chefer som antingen känner sig 

  • detaljstyrda och överkörda, eller 
  • helt övergivna och chefslösa.

Lyckas du med det behöver du som chef över chefer inte frustreras över underställda chefer som du anser brister i ansvarstagande och handlingskraft, eller som går helt sin egen väg.

Klivet från medarbetare till chef var stort. Nästa kliv att bli chef över chefer är minst lika stort, men får sällan samma uppmärksamhet. Det indirekta ledarskapets uppgifter och perspektiv skiljer sig i många delar från det direkta ledarskapets. Som första linjens chef var din uppgift att se till att medarbetarna löste sina uppgifter. Som chef för chefer är uppdraget istället att leda underställda chefers chef- och ledarskap.

Pris: 11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.

Upplägg: 2 dagar 09.00–17.00

Kursen startar flera gånger under våren och hösten. Se hemsida för mer information.