Leda utan att vara chef
Stockholms stad

Skola Chefshuset

Utbildningsstart

23 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

14 250 kr

Kort om utbildningen

– För att kollegorna vill och inte för att de måste

Uppdraget att leda kollegor utan att ha en formell chefsbefattning blir allt vanligare. Det är en mycket viktig men inte helt enkel roll. Är du teamledare, projektledare, arbetsledare, processägare eller har du en annan ledarroll utan formellt chefsmandat så blir din förmåga att leda helt avgörande.

Under två decennier har vi jobbat med, utvecklat och gett stöd till ledare som formellt inte är chefer. Praktiska ledarskapsverktyg är nödvändiga, men det finns något som är ännu viktigare för att den som leder utan att vara chef ska lyckas med sitt uppdrag. Den här kursen innehåller båda delarna:

  • Praktiska ledarskapsverktyg: Att få hjulen att rulla utan befogenheter och makt, samt
  • Stöd att skapa tydlighet i uppdraget: Att vara tydlig i ett otydligt uppdrag.

Pris: 11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.

Upplägg: 2 dagar 09.00–17.00

Kursen startar flera gånger under våren och hösten. Se hemsida för mer information.