Bli executive coach
Stockholms stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 625 kr

Kort om utbildningen

Executive Coaching är utbildningen för dig som vill jobba med coaching på chefs nivå. Utbildning ger kunskap och förståelse för hur företag är organiserade, hur HR funktionen arbetar och hur du som Executive Coach kan bidra till utveckling och positiv förändring i organisationer och dess chefer och ledare.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg, samtalsmetodik, modeller och praktisk färdighetsträning för att arbeta med executive coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt. Efter utbildningen kommer du ha en bred förståelse för hur du paketerar, prissätter och säljer in dina tjänster för att ta nästa steg i din karriär.

Innehåll
Utbildningen består av 2 + 1 dag och har sin grund i positive change som bygger på de tre elementen; självinsikt, vilja och träning. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som är ICF, ICC, och EMCC diplomerad eller certifierad samt akademiker inom ledarutveckling.