Certifieringsutbildning - NLP Practitioner
Stockholms stad

Skola CoachCompanion

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

48 750 kr

Kort om utbildningen

Framgångsrika strategier, modeller och verktyg för utveckling och kommunikation

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) är ett effektivt sätt att ta sig till sitt önskade läge genom att använda sig av sin inre och yttre kommunikation.  NLP beskriver hur våra tankar och känslor hänger ihop och inte minst om hur vi ändrar dem. NLP kan användas till mycket och inom många områden som t ex:

  • Hur du byter dåliga vanor till bra vanor och får till en bestående förändring
  • Hur du effektivt motiverar dig själv och andra
  • Hur du blir framgångsrik
  • Hur du styr dina krafter för att följa din dröm i livet
  • Hur du kommer ur ett negativt sinnestillstånd på bara några minuter
  • Hur du blir en visionär ledare som inspirerar andra
  • Hur du läser av andra genom deras språk och kroppsspråk
  • Hur du löser konflikter och skapar win-win situationer
  • Hur du styr om ångest, depression och stress och skapar positiv energi

NLP kan användas för personlig utveckling, relationer, karriär, kommunikation, försäljning, hälsa och terapi, inlärning och kreativitet.