Bokslutsanalys i enskild firma - gör det komplicerade lite enklare
Stockholms stad

Skola Credma

Utbildningsstart

23 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

17 500 kr

Kort om utbildningen

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilken lön kan tas ut ur firman? Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden? Utbildningen är uppdelad i två delar som tillsammans skapar både bredd och djup inom området bokslutsanalys enskild firma.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
  • Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
  • Negativt eller positivt eget kapital - vilka konsekvenser kan det få?
  • Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverksamhet?
  • Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet
  • Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?

Omfattning: 2 dagar

Pris: 14 000 kr exkl. moms

Boka en plats redan nu hos utbildaren.