Hållbarhet i kreditgivningen
Stockholms stad

Skola Credma

Utbildningsstart

25 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 438 kr

Kort om utbildningen

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare i kreditgivningen. Det beror på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas. Vad innebär hållbarhetsriskbedömningar vid kreditgivning till företag och vad säger den nya EU-regleringen?

Program

  • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
  • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
  • Koppling mellan resultat och hållbarhetsarbete
  • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
  • Vad en integrerad affärsmodell är
  • Hur skall finansiella och icke finansiella nyckeltal tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
  • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
  • Att förstå bolagets verksamhet

Omfattning: 1 dag

Pris: 5 950 kr exkl. moms

Boka en plats redan nu hos utbildaren.