Kreditgivning till koncerner - snåriga transaktioner och hur upptäcka korthus
Stockholms stad

Skola Credma

Utbildningsstart

13 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

17 500 kr

Kort om utbildningen

Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras och dras med i fallet om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Vart fjärde företag ingår idag i någon form av koncern.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Vad bör man tänka på när man läser en koncernredovisning – råd och konkreta tips
  • Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
  • Så kan koncernens bokslut manipuleras
  • Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet
  • Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner
  • Kreditanalys i koncerner – vilka delar bör analyseras?

Omfattning: 2 dagar

Pris: 14 000 kr exkl. moms

Boka en plats redan nu hos utbildaren.