CERTIFIERAD FÖRVALTNINGSLEDARE
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

112 437 kr

Kort om utbildningen


Behovet av en effektiv förvaltning har i dagens läge uppmärksammats i de flesta organisationer. I de organisationer som anammar förvaltningsstyrningsmodellen pm3 eller motsvarande dialekt blir du som förvaltningsledare nyckelperson för att få ordning på förvaltningen.

Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning. Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på.

Under utbildningen lär du dig hur förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva, hur man bör skriva en förvaltningsplan samt metoder och verktyg för löpande förvaltning.

Vad gör en förvaltningsledare?
Förvaltningsledaren är en lika viktig nyckelperson för framgångsrik förvaltning, som projektledare är för framgångsrika projekt. En förvaltningsledare med gedigen kunskap om ansvarsfördelning och grundprinciper i pm3 säkrar tydlighet och effektivitet i förvaltningsorganisationen.

Styrgruppen får strategiska beslutsunderlag som underlättar beslutsfattande, operativa förvaltare får ett värdefullt bollplank och meningsfull styrning.

Utbildningens upplägg
Kursen består av sex avsnitt om två dagar, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning. Omfattningen av hemarbetet är jämförbart med utbildningsdagarna – det vill säga totalt cirka tolv arbetsdagar.

Certifiering sker genom 100% närvaro vid kurstillfällena, två-tre inlämningsuppgifter samt ett skriftligt och muntligt individuellt arbetsprov.

Examinationen utgörs inte av någon teoretisk examen utan av inlämningsuppgifter som ska genomföras enskilt samt en grupptentamen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.