CERTIFIERAD IT-ARKITEKT MASTER
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

112 437 kr

Kort om utbildningen


Sveriges största utbildning inom IT-arkitektur

Utbildningen ska förbereda för arbete med IT-arkitektur, såväl utveckling och värdering som förvaltning.
Förutom din personliga handledare, möter du även ett tjugotal experter under din utbildning. Du har även möjlighet att ta med ett verkligt case som du arbetar med under utbildningens gång.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är tolv dagar lång och uppdelad i sex block om två dagar. Utöver de tolv dagarna krävs ungefär lika mycket tid för egna självstudier och det projektarbete som ligger till grund för certifieringen.

Projektarbetet
Projektarbetet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt område exempelvis ett aktuellt arkitekturproblem i din dagliga verksamhet, ett nytt teknikområde, eller ett annat ämne inom området IT-arkitektur som intresserar dig. Under detta arbete får du kontinuerligt stöd av din handledare och även värdefulla synpunkter från några av dina kurskollegor.

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Waymark.

Certifiering
Utbildningen ger möjlighet till certifieringen DFK-CIA. För certifiering krävs 100% deltagande i samtliga utbildningsavsnitt, utförda inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt en godkänd slutpresentation av projektarbetet.

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper fordras. Däremot är det önskvärt med flerårig erfarenhet av IT-branschen