CERTIFIERAD VERKSAMHETSARKITEKT
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

112 437 kr

Kort om utbildningen


Utbildningens röda tråd är verksamhetsarkitekturprocessen.
Den sträcker sig från insikten om att kvaliteten på verksamhetens information behöver förbättras - till ett fullt infört arbetssätt som succesivt förbättrar din organisations verksamhetsarkitektur och tar hem effekten av förbättringarna.

Kursens tre områden
Kursen täcker följande tre områden:

Verksamhetsarkitektens verktyg 
Verksamhetsmodeller är arkitektens kraftfulla verktyg. Med dessa kan man tillsammans analysera och utveckla en verksamhet. Kursen omfattar affärs-, informations- och processmodellering, samt matrisanalys som visar på de hur olika delarna i verksamhetsarkitekturen påverkar varandra.

I kursen introduceras även förmågor, business capabilities som ytterligare ett perspektiv på verksamheten.

Vi lägger både vikt vid den grafiska gestaltningen av modeller så att de på bästa sätt kan bära och förmedla den kunskap vi skapar och hur insikterna kan delas med andra med hjälp av storytelling och andra presentation och kommunikationstekniker.

Strategi för arkitektarbetet
Detta beskriver hur vi kan etablera en arkitektfunktion som når ut och ger nytta åt sina intressenter - hur man kan börja och vad man bör tänka på.

Utbildningens upplägg
Certifierad verksamhetsarkitekt omfattar tolv utbildningsdagar, cirka hundra timmar indelade i sex block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur, hemuppgifter samt projektarbete. Utbildningen är delvis förlagd till internat. Kostnad för kost och logi ingår ej i deltagaravgiften.

Alla avsnitt förutom avsnitt 4 genomförs som internat på Stora Brännbo. Avsnitt 4 genomförs på F7 Möten & konferens. Till de tillfällen som genomförs på F7 bokas ingen logi.

Utbildningen bedrivs under schemalagd tid, i grupparbete utanför kurstid och med enskilda studier. Den schemalagda tiden varvar teoripass med praktiska gruppövningar. De enskilda studierna utanför den schemalagda tiden består i att läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden inför kursen samt att förbereda sig inför tentamen.

Utbildningen kräver lika mycket tid utanför lektionerna som för de schemalagda lektionerna. Många brukar använda kvällarna mellan två direkt följande kursdagar till grupparbete. Utbildningen omfattar också ett antal hemuppgifter.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.