CERTIFIERAD VERKSAMHETSUTVECKLARE
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

112 437 kr

Kort om utbildningen


För att hänga med i dagens snabba utvecklingstakt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs nu mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.

På den här utbildningen lär du dig att arbeta med processutveckling i kombination med tjänsteutveckling samt att uppnå konkreta och hållbara resultat med hjälp av verksamhetsarkitektur och praktisk förändringsledning på individ, grupp och organisationsnivå.

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

  • Beskriver organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar.
  • Arbetar som förändringsledare när nya initiativ ska införas i den dagliga verksamheten.
  • Stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, liksom detaljerade processanalyser.

En certifierad verksamhetsutvecklare sätter alltid kunden i fokus!

Som verksamhetsutvecklare ser du även till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända samt att överlämningskrav är tydliga.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader.

Första dagen i varje avsnitt har även ett obligatoriskt kvällspass fram till ca kl. 19:30.

Mellan avsnitten utförs enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och sallad/wrap vid kvällspasssen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.