Certifierad förvaltningsledare
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

11 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

112 437 kr

Kort om utbildningen

Styrbar förvaltningsverksamhet har blivit högintressant för organisationer, inte minst mot bakgrund av de omfattande summor som används för att förvalta och säkra önskad verksamhetsnytta med IT-system. I takt med detta ökar även fokus på professionen förvaltningsledare!

Utbildningen utvecklar, stärker och ger dig som förvaltningsledare verktyg för att vara den nyckelperson som behövs för effektiv styrning av förvaltningsverksamheten. Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning. 

Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på. Praktisk tillämpning sker i den egna organisationen eller i ett fiktivt fall valt av deltagaren.

Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning. Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på. Under utbildningen lär du dig hur förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva, hur man bör skriva en förvaltningsplan samt metoder och verktyg för löpande förvaltning.

Målgrupp

  • Arbetar/planerar att arbeta med förvaltning och vill förbättra arbetssätt och styrning för ett enskilt förvaltningsobjekt
  • Leder en förvaltningsorganisation
  • Vill lära dig mer om affärsmässig förvaltningsstyrning

Omfattning: 12-dagarsprogram
Pris: 89 950 exkl. moms