Certifierad verksamhetsarkitekt
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

12 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

132 656 kr

Kort om utbildningen

För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig den kompetensen.

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att verksamheten stöds av rätt system.

Syftet är att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Det är här en verksamhetsarkitekt (VA) har sin roll. Genom att stödja och samordna verksamhetens drivkrafter, processer och information säkras de länkar mot organisationens övergripande mål och vision.

Målgrupp
Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, men inte vet vad du ska göra åt det. 

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

  • Processutvecklare
  • Strategiansvariga
  • Verksamhetsutvecklare som vill komplettera sin kompetens
  • IT-arkitekter som vill komplettera sin kompetens
  • Projektledare
  • CIO

Omfattning: 12-dagarsprogram
Pris: 89 950 kr, internatkostnad tillkommer med 16 175 kr, priser exkl. moms