DATASKYDDSOMBUD - CERTIFIERING
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

73 687 kr

Kort om utbildningen


Kursen ger dig den kunskap som krävs för att starta upp och underhålla en organisations arbete inom dataskydd. Kunskap om gällande lagar och regelverk och stärker individen till att axla rollen som dataskyddsombud.

För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen ger dig en stabil grund för att bygga en karriär inom dataskydd och de kunskaper och nätverk som krävs för att lyckas i rollen.

Målet med dataskydd är att skydda individers rättigheter och friheter. Alla organisationer lagrar personuppgifter av olika slag; om anställda, kunder eller medborgare.

Dagens kunskapssamhälle leder till att individen har större krav på de organisationer den interagerar med och hur de agerar för att skydda den data som tillhandahålls. Framtidens valuta är den information som individer skapar och organisationerna förädlar. Genom att organisationen respekterar individens rättigheter leder det till ökat förtroende hos kunderna och större efterfrågan av företagets tjänster i längden.

Kursens upplägg
Dataskyddsombudscertifieringen omfattar åtta utbildningsdagar, cirka 70 timmar indelade i fyra block om vardera två dagar.

Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur, hemuppgifter samt projektarbete.

Utbildningen är förlagd till F7 Möten och konferens, Flemminggatan 7 i Stockholm.

Vissa aktiviteter sker på kvällar.

Till kursstart kontaktas samtliga deltagare av rektor i avsikt att anpassa kursen till de förutsättningar som vardera kursdeltagare står inför.