Dataskyddsombud - certifiering
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

22 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

73 688 kr

Kort om utbildningen

För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen ger dig en stabil grund för att bygga en karriär inom dataskydd och de kunskaper och nätverk som krävs för att lyckas i rollen.

Målet med dataskydd är att skydda individers rättigheter och friheter. Alla organisationer lagrar personuppgifter av olika slag; om anställda, kunder eller medborgare.

Utbildningen ger dig förutsättningarna för hur du skall kunna skapa och underhålla en dataskyddsorganisation. Du får med dig ett nätverk av andra i samma roll och kunskaper om hur du skapar en vision för din organisations fortsatta arbete inom dataskydd.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som kommer att få eller innehar rollen som dataskyddsombud såväl internt som externt. Utbildningen ger dig även förutsättningar att agera som en bra beställare eller intern motpart till externa skyddsombud.

Riktar sig till dig som är:

  • IT-säkerhetsansvarig
  • Dataskyddsombud
  • Tidigare personuppgiftsombud
  • Projektledare
  • Processutvecklare/ansvariga
  • Informationsägare/förvaltare
  • Strategiansvarig
  • Jurist
  • Verksamhetsutvecklare

Omfattning: 8-dagarskurs
Pris: 58 950 kr exkl. moms