Effektiv kravhantering
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

27 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 000 kr

Kort om utbildningen

Under den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

Du erhåller flera användbara tekniker i både traditionell och agil utveckling att stoppa i din verktygslåda som kravhanterare. Kursen belyser hela kravhanteringsprocessen, från insamling till förvaltning. Andra verktyg som underlättar ditt arbete kommer även att behandlas, som till exempel vikten av att arbeta iterativt.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav från tredje part

Du lär dig under utbildningen:

  • Effektiv kravhantering fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete, till exempel:
  • Fastställa målgrupp och övergripande krav
  • Kravinsamling med workshop
  • Identifiera användningsfall och aktörer
  • Planera och genomför granskning av krav
  • Ta fram termordlista

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 14 400 kr exkl. moms

Kursen ges i Stockholm, Malmö och Göteborg med olika startdatum.