Effektiv testmetodik
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

30 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 000 kr

Kort om utbildningen

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för dig som arbetar som testledare eller testare. Du får en genomgång av bland annat vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg.

Kursen behandlar hela testprocessen i både traditionell och agil utveckling. Du kommer även att erhålla olika typer av testverktyg under utbildningen, som blandar praktiska övningar med teori.

Målgrupp
Effektiv testmetodik riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

  • Testare
  • Testledare
  • Förvaltare
  • Utvecklare
  • Projektledare och andra involverade i ett systems kvalitet

Du lär dig under utbildningen:

  • Testfall med testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning och utforskande testning
  • Test av funktionella och ickefunktionella krav
  • Utformning av dokument som exempelvis testplaner, testfall, testspecifikationer, checklistor, felrapporter, testloggar, vecko- test- och felrapporter

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 14 400 kr exkl. moms

Kursen ges i Stockholm och Göteborg med olika startdatum.