IASA - GRUNDKURS FÖR IT-ARKITEKTER
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

31 187 kr

Kort om utbildningen


Iasa:s program återspeglar hur internationella organisationer fungerar, som ofta är mer hierarkiska och har en annan syn på hur arkitekturarbete bör bedrivas. Certifieringarna är därför lämpliga för dig som vill skaffa dig en internationell behörighet.

Ett systems flexibilitet, kvalitet, förändringsbarhet, skalbarhet och hållbarhet är beroende av den bakomliggande arkitekturen. Och en bra arkitektur bygger på rätt grundarbete. Brister i arkitekturarbetet resulterar inte bara i kostsamma och ineffektiva lösningar utan också i långsiktiga problem som biter sig fast i de verksamheter som lösningarna ska stödja.

Iasa - grundkurs för IT-arkitekter ger dig som arkitekt kunskaper i modeller och verktyg för ta fram IT-arkitekturer som uppfyller de krav som moderna verksamheter ställer. Kursprogrammet är utvecklat av IT-arkitekter för IT-arkitekter, vilket är en av grundidéerna bakom Iasa.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta din utbildning via Iasa:s specialiseringskurser. Vi erbjuder även ett certifierande program, Certifierad IT-arkitekt Master, där du certifierar dig enligt DFK-CIA.

Kursens upplägg
Kursen omfattar fyra dagar. Testet för certifieringen genomförs online efter avslutad kurs. En avgift på USD 300 tillkommer för certifieringen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.