INFORMATIONSMODELLERING
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

21 187 kr

Kort om utbildningen


Kursen kommer att ge dig förståelse för informationens betydelse vid verksamhetsutveckling.

Efter genomförd kurs kommer du att kunna identifiera, definiera och beskriva information i modellform, läsa och kvalitetsgranska informationsmodeller samt beskriva informationsbehovet i processer.

Pluskurser
Idag saknas det utbildningar inom informationsmodelleringsområdet utöver rena introduktionskurser eller produktspecifika kurser. Det gör att verksamheter sällan eller aldrig får full nytta av modelleringsarbetet.

Man saknar gemensamma begrepp för att resonera om sin verksamhet i kombination med avsaknaden av en gemensam syn på informationen och arbetssätt för att bygga upp, hantera och förmedla den gemensamma kunskapen om verksamheten.

Av den anledningen har vi lanserat våra nya fortsättningskurser inom informationsmodellering, som känns igen på att de har ett plus (+) i kursnamnet. Kurserna ämnar ge en djupare förståelse för området och ge organisationer möjlighet att optimera sina utvecklingsprojekt.

Kursens upplägg
Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.