ISTQB certifiering inom test
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

3 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

23 313 kr

Kort om utbildningen

Höj din status som testare och testledare eller bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad ISTQB-kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB-certifiering.

Tredagarskursen Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB behandlar grunderna inom test enligt ISTQB. Övningarna syftar till att du som deltagare på bästa sätt ska lära dig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar att du lägger ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.

Målgrupp
Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 • Testare
 • Testanalytiker
 • Testledare
 • Projektledare
 • Kvalitetsansvariga
 • Systemansvariga
 • Utvecklare

Du lär dig under utbildningen:

 • Grunderna inom test enligt ISTQB
 • Testning genom programvarans livscykel
 • Statisk och dynamisk testning
 • Testledning
 • Testverktyg
 • Kursen avslutas med en frivillig examinering

Omfattning: 3-dagarskurs
Pris: 18 650 exkl. moms