Pm³ grund
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

17 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

22 438 kr

Kort om utbildningen

pm³ är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen men som över tid utvecklats till en modell som används för styrning av verksamhetsutveckling i stort. Kursen behandlar grunderna i pm³ och nyttan som modellen ger samt förklarar hur en styrbar förvaltning skapas med hjälp av pm³.    

Genom en organisering enligt pm³ skapas förutsättningar för att omhänderta såväl den digitala agendan som säkerställa ett strukturerat arbete kring t.ex. informationssäkerhet och GDPR.

Under utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och en erfaren kursledare.

Kurs för dig som
Kursen riktar sig till dig som vill förstå grunderna i modellen pm³. Då pm³ bygger på samverkan mellan verksamhetsparter och IT-parter för att säkerställa att verksamhets- och IT-utveckling hänger samman, är utbildningen relevant för dig som arbetar såväl operativt som strategiskt med verksamhetsutveckling.

Du lär dig under utbildningen:
Syftet med utbildningen är att ge dig förståelse för pm3 och varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt få övning i hur modellen tillämpas. Under kursen Pm3 grund får du exempelvis lära dig vad som krävs för att:

  • Skapa verksamhetsorienterade objekt
  • Tydliggöra styrbara uppdrag
  • Förstå styrstrukturen för uppdrag i samverkan

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 17 950 kr exkl. moms