STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

28 687 kr

Kort om utbildningen


Denna utbildning handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet – varför det är viktigt för verksamheter på längre sikt, och vilka långsiktiga åtgärder man behöver planera för och investera i.

Kursen behandlar strategiska aktiviteter som till exempel skapande av säkerhetspolicy, upprättande av säkerhetsorganisation och klassning av informationstillgångar.

Kursen behandlar även hur du motiverar investeringar inom informationssäkerhet inför verksamhetsledningen. Vi ger här vägledning att tolka juridiken i ett säkerhetsperspektiv. Riskanalyser och riskhantering är centrala verktyg och begrepp inom många delar av en verksamheten.

Informationssäkerhetsarbete handlar också om att kunna kommunicera dessa frågor internt och externt. Att kunna möta media är därför en viktig uppgift att kunna hantera, inte minst i kritiska situationer efter att incidenter inträffat.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Omegapoint.

Utbildningens upplägg
Kursen omfattar tre dagar. Under dag 1 och 2 förekommer grupparbete på kvällstid, du förväntas även göra vissa förberedelser och uppgifter innan kursstart som tar cirka en timme att genomföra. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.