Testledning
Stockholms stad

Skola Dataföreningen Kompetens

Utbildningsstart

10 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 000 kr

Kort om utbildningen

En praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken såsom styrning av testarbetet, utförande av testhantverket, ledning av testteamet samt kommunikation.

Kursen arbetar praktiskt med teststrategi, testplan och testrapport utifrån mallar. Vi går också igenom testledarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kopplat till de olika stegen i testprocessen. 

Du kommer även att lära dig ett flertal mjuka egenskaper som du behöver för att kunna bygga upp och leda ett testteam på ett professionellt sätt.

Målgrupp

  • Testledare
  • Testansvarig
  • Testare

Under kursen Testledning får du lära dig:

  • Framtagning av teststrategi
  • Tidsuppskatta med Planning poker
  • Personlighetstyper
  • Sätta SMARTA mål
  • Testledarens befogenheter och ansvar
  • Testplan och testrapport

Omfattning: 2-dagarskurs
Pris: 14 400 exkl. moms