Lär dig leda mångfald
Stockholms stad

Skola Dataföreningen i Sverige

Utbildningsstart

11 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 563 kr

Kort om utbildningen

MASTERCLASS I takt med att mångfalden ökar i Sverige, ökar också nyttan av mångfald inom organisationer som riktar sig till svenska medborgare och konsumenter. Men mångfaldsarbete och inkluderande ledarskap innebär många utmaningar. Här får du lära dig hur du kan möta dem.

Varför är mångfald så viktigt idag? Hur motiverar du satsningar på mångfaldsarbete internt? Vad innebär ett inkluderande ledarskap. Aida Faiz och Shabnam Momtahan förklarar värdet av mångfald och hur det kan formuleras så att alla förstår. De går sedan igenom vilka utmaningar och hinder som finns när medarbetare med olika förutsättningar och kulturella bakgrunder ska bilda fungerande team. Som ledare behöver du kunna hantera utmanande situationer.

Kostnad
Medlemmar med Meet&Learn: 1.850kr exkl. moms (2.313kr inkl. moms)
Övriga: 2.850kr exkl. moms (3.563kr inkl. moms)

Fler kurstillfällen
28 feb 2020
3 apr 2020