Existentiell vägledning
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

9 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2020

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Om utbildningen
När en människa hamnar i kris eller får ett livsproblem kan det många gånger vara svårt att veta hur vi ska bemöta personen. Hur kan vi bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, sorg och konflikter utifrån ett existentiellt perspektiv? Hur skapar vi mening och hur uppstår meningslöshet i en vägledningssituation?
Uppdragsutbildningen håller en utbildning i existentiell vägledning med Lance Cederström som kursansvarig.

Under kursen går vi igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin och klargör utifrån de olika perspektiven centrala begrepp som möte, relation, samtal och vägledning: Vad är ett möte, en relation och ett samtal i en existentiell vägledning. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation. Hur kan skillnaden mellan att tala och att prata beskrivas, och vad innebär tystnadens, kroppens och lyssnandets språk?

Kursstart
Kursen ges med två sammanhängande dagar åt gången och startar den 9-10 mars 2020. Övriga kursdagar är 23-24 mars och 6-7 april 2020.

Dag ett vid varje kurstillfälle startar kl. 10.00 och avslutas kl. 16.00. Dag två startar kl. 09.00 och avslutas kl. 15.00.

Kostnad
16 200 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.