Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

3 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

21 750 kr

Kort om utbildningen

Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma. Inom området finns en bred målgrupp med många och varierande behov vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett reflekterat etiskt förhållningssätt hos personalen. Ett helt centralt kunskapsområde inom verksamhetsfältet är den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet. Ersta Sköndal Bräcke högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Kursdatum
Kursen har 8 kurstillfällen under vårterminen 2020.
3 och 4 februari, kl. 09.00-16.30
2 och 3 mars, kl. 09.00-16.30
6 april, kl. 09.00-16.30
7 och 8 april, kl. 09.00-16.00
5 maj, kl. 10.00-13.00

Kostnad 
17 400 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.