Handledning i förskola och skola - påbyggnadsutbildning/ fördjupning
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

17 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Efterfrågan på handledning i skola och förskola har ökat och handledning som kompetensutveckling blir alltmer en integrerad del i att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan på handledning t ex omfattande förändringar som ställer stora krav på bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevhälsans professioner och rektorer. Behovet av kompetensutveckling och nya arbetssätt har ökat genom att alla barn och elever har rätt att inkluderas i undervisning och lärande i den obligatoriska verksamheten.

Enligt skollagens tillämpning (2011) ska det finnas tillgång till en samlad elevhälsa med olika yrkesprofessioner. En elevhälsa vars uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt utifrån sina specifika kompetenser tillföra kunskap som organisationen behöver, bland annat genom handledning. I relation till förskolan har resurs/stödteam bildats med samma inriktning. Under senare år har även rektorer både inom skola och förskola intresserat sig för handledningens möjligheter att utveckla sin verksamhet och organisation.

Kursstart och kursdagar
Utbildningen ges under 16 kursdagar, heldagar kl. 09.00-16.00 och startar den 17 mars 2020.
Härefter nedanstående kursdagar:

VT 2020: 17 mars, 31 mars, 21 april, 5 maj och 26 maj.

HT 2020: 25 augusti, 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 4 november,
17 november, 1 december och 15 december.

VT 2021: 20-21 januari. Två avslutande kursdagar med sammanfattningar och examinationer.

Kostnad
18 700 kr/termin (exkl. moms). Obs! Kursavgiften faktureras för två terminer men kurstiden är förlagd över tre terminer (två avslutande kursdagar i januari, 2021). Litteraturkostnader tillkommer.