Kandidatprogram i teologi och fristående kurser
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Finns det något kunskapsanspråk i utsagan ”jag tror på gud”? Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå.
Religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter, och ofta är religion ett fokus i konflikter. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig till alla intresserade, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.
Utbildningen inleds med baskurs i teologi, 60 hp, vars fem delkurser representerar teologins fem ämnesområden (religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap, systematisk teologi). Programmet fortsätter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå, som fördjupar varje teologiskt ämnesområde. Ett av dessa utgör huvudämne (60 hp) i examen, som avslutas med en C uppsats (examensarbete). Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid exempelvis Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola. 

All undervisning sker på kvällstid, alla kurser ges på halvfart (helfartsstudenter dubblerar kurserna). Varje kurs erbjuds som distansutbildning. Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigat, det gäller däremot inte teologi som fristående kurs. Undervisningen hålls på Campus Ersta, på kvällstid mellan kl.16.30-20.00.