Psykisk ohälsa hos barn och unga
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

23 september 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Socialstyrelsen rapporterade i december 2017 om en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga. För barn i åldern 10–17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18–24 år är ökningen närmare 70 procent. Totalt handlar det, enligt

Socialstyrelsens rapport, om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Andra källor pekar på att ökningen är svår att tolka och att det kan röra sig om en ökning av benägenhet att söka vård, snarare än en faktiskt ökning. Oavsett bakgrund så möter yrkesverksamma idag allt fler barn och unga med psykisk ohälsa.  

Vi erbjuder nu en uppdragsutbildning, i samarbete med Ericastiftelsen, där förekomst och förståelse av psykiska ohälsa hos barn och unga presenteras och diskuteras. Kursledare är Susanna Billström, psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut samt handledare i psykoterapi.

Kursstart
Kursen ges under sju kursdagar kl. 09.00-16.00.
Nästa kursstart är planerad till hösten 2020.

Kostnad
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.