Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

10 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Socialrätt för arbetsledare II,  påbyggnadsutbildning
- att hantera etiska och rättsliga dilemman

Inledning
Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, individ och familjeomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet.

Genom åren har många arbetsledare genomfört den grundläggande uppdragsutbildningen i socialrätt som erbjudits inom Ersta Sköndal Bräcke högskola. Flera kursdeltagare har efterfrågat en påbyggnadsutbildning kring socialrätten och egna rättsliga dilemman. För att möta denna efterfrågan startar nu en påbyggnadsutbildning som tar sin utgångspunkt i deltagarnas egen professionella vardag med fokus på rättsliga dilemman.

Kursdagar
Kursen startar med en sammankomst i Stockholm den 10 februari 2020. Övriga kursdagar med fysiska sammankomster är 17 mars, 22 april och 25 maj 2020.

Kostnad
16 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.