Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

16 september 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)
- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Den som bedriver socialtjänst har ett lagreglerat ansvar för att personalen har den kompetens som krävs. Det finns idag också särskilda behörigheter för att få utföra vissa arbetsuppgifter inom exempelvis socialtjänstens barn- och ungdomsvård (se SOSFS 2014:7 (S)).

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning som möter lagstiftarens krav. Utbildningen startar hösten 2019, pågår under två terminer, och är förlagd till Stockholm. Utbildningen ges delvis på distans med 8 fysiska kursträffar, heldagar, kl 09.00-16.00.

Kursdagar
Kursen innehåller åtta kursdagar med fysiska träffar, kl. 09.00-16.00.
Nästa kursstart planeras till hösten 2020.

Kostnad 
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.