Socionomprogrammet - 210 hp
Stockholms stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

24 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. En socionom har stor kunskap om hur sociala, samhälleliga problem uppkommer och om hur de kan förändras. I Sverige arbetar en socionom vanligen inom den kommunala socialtjänsten, inom hälso- och sjukvård, som biståndshandläggare inom LSS eller för äldre, på skolor eller inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Socionomprogrammet ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men utbildningen innehåller även stödämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap.

Flera delar av socionomutbildningen är verksamhetsförlagd, och varje termin finns särskilda moment för personlig professionell utveckling. Under utbildningen läses kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori vilket studenterna omsätter i praktiken genom uppsatsskrivande på B- och C-nivå.

Programmet innehåller även återkommande fältstudier och arbete med studentens personliga och professionella utveckling som socionom.