Affärs- & Avtalsrätt
Stockholms stad

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

19 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

13 125 kr

Kort om utbildningen

2 dagar, Stockholm

Avtal är en viktig och essentiell del i företagets verksamhet både vid inköp och försäljning. Ett avtal ska reglera flertalet viktiga detaljer. Ett juridiskt och affärsmässigt korrekt och tydligt avtal är avgörande för att uppnå en lyckad affärsuppgörelse. Att lära sig mer om avtal och tolkning kring dessa är ett bra steg för att undvika framtida tvister vad gäller både i köp- och säljprocesser. Kursen går igenom hur man sätter upp korrekta avtal, de viktigaste grunderna samt rättigheter och skyldigheter. Du ges också kunskap om de lagar och regler som ligger till grund för avtalsförhållandena för en ökad konsekvensbedömning.

Del av kursinnehåll

  • Genomgång av relevanta lagar såsom Avtalslagen och Köplagen
  • Juridiken kring fullmakt, leveranssäkerhet och att fullgöra ett avtal i praktiken
  • Villkor för leverans och betalning
  • Tolkning av köpeavtal
  • Genomgång av standardavtal
  • Avtalets formulering och innehåll - så upprättar du ett juridiskt korrekt avtal
  • Avtalsformer
  • Förhandlingsteori
  • Praktiska övningar

Tillfälle
28-29 november 2019 kl 08:30-16:30
19-20 mars 2020 kl 08:30-16:30

Pris 
10.500 kr exkl. moms
Matpaket tillkommer med 290 kr/dag (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika)