Fastighetsekonomi
Stockholms stad

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

5 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

15 625 kr

Kort om utbildningen

2 dagar, Stockholm: Best Western Kom Hotel

Denna kurs i fastighetsekonomi är en grundläggande kurs som ger dig god insikt och ökad kompetens i fastighetsekonomins väsentliga grunder där budgetering, hyresintäkter, drift och underhåll är huvudsakligt kursinnehåll. Efter avslutad kurs ska du kunna kalkylera för hyressättning, göra budget, analyser av utfall av drift och underhåll samt konkurrensanalyser. Kursens tyngd är att ge dig insikt i det ekonomiska språket inom fastighetsbranschen och ökad trygghet i din yrkesroll.

Del av kursinnehåll

  • Fastighetsområdets terminologi, driftnetto, betalnetto, direktavkastning
  • Fastighetsvärdering
  • Nyckeltal och budgetering
  • Ekonomistyrning - budget och nyckeltal
  • Investeringskalkyler
  • Likviditet och kassaflöde
  • Övningsuppgifter och gruppövningar relaterade till kursmomenten ges under kursen

Pris 
12.500 kr exkl. moms
Matpaket tillkommer med 290 kr/dag (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika)