Fastighetsjuridik
Stockholms stad

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

7 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

1 dag

Denna kurs fokuserar på att anställda inom fastighetsförvaltning ska känna till de formella och tvingande regler som gäller när avtal ingås.

Kursen lägger stor vikt vid hyresjuridik samt de lagändringar som genomfördes i oktober 2019 med hur dessa påverkar företag med hyresavtal.

Kursen fokuserar på att undvika formella fel som i regel blir kostsamma för den part som gjort fel.

Hyreslagen uppställer höga krav på aktörerna på hyresmarknaden och det anses som regel inte oetiskt att dra nytta av fel som "motparten" har gjort.

Lika viktigt är det att känna till de formella regler som gäller när uppsägning skall göras. Det förekommer många hyrestvister i åtminstone om de är föranledda av att fel har gjorts.

Självtest: Det finns två medhyresgäster i ett bostadshyresavtal. Den ene av dem har misshandlat sin granne.

Är det möjligt att hyresvärden säger upp endast en av de båda hyresgästerna?

Måste uppsägningen vara riktad till båda för att vara formellt giltig?

Den ena av dessa alternativ leder till ogiltig uppsägning - Ett misstag som Ingen vill göra!

Pris
7.900 kr exkl. moms
Matpaket tillkommer med 290 kr (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika)