Coaching
Stockholms stad

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

30 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

20 500 kr

Kort om utbildningen

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach arbetar du som ledsagare och hjälper medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre.

I kursen visas hur coaching fungerar som “hjälp till självhjälp”. Genom övningar får du färdigheter i hur en coach arbetar och hur du som ledsagare kan hjälpa medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Kursen tar upp syftet med och värdet av coaching samt coaching som förhållningssätt. Du får lära dig att arbeta strukturerat med coaching, att lyssna, ställa frågor samt ge feedback. Vidare behandlas hur coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, med resultatet att både individen och gruppen fungerar bättre.

Omfattning
1 dag/vecka - 2 veckor. Undervisning kl 09.00-16.00.

Avgift
16 400 kr exkl. moms (20 500 kr inkl. moms). I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart.
Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 292 kr/mån.