Projektkonst
Stockholms stad

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

32 000 kr CSN

Kort om utbildningen

Under projektkonstutbildningen fördjupar du dig i de konstnärlig tekniker och material som du arbetat med tidigare och arbetar tematiskt och idébaserat med projekt baserat på dina egna konstnärliga frågeställningar och uttryck.

Under projektutbildningen fördjupar du dig individuellt eller i grupp i ditt eget konstnärliga arbete inom olika teman och koncept. Fokus ligger vid det egna konstnärliga utforskandet och lärarledda projektuppgifter. 

Förutom att fördjupa dig inom konstnärliga tekniker och material som du arbetat med tidigare, såsom skulptur, teckning, måleri, foto, video, ljud, performance, installation, textbaserad konst och olika digitala tekniker, arbetar du med tredimensionell form och rumsliga förhållanden.

Studierna är projekt- och processbaserade med inriktning på fördjupande självstudier inom egna intresseområden. Som studerande uppmanas du till kritiskt tänkande och reflektion kring det egna arbetet i relation till en samtida och historisk kontext. Undervisningen bygger på samtal och diskussioner, både enskilt och i grupp, med lärare och gästlärare. Praktiskt arbete varvas med teoriundervisning samt olika kortare material- och teknikgenomgångar.

Du övar dig att gestalta olika teman och koncept i olika tekniker och får möjlighet att hitta ditt eget uttryck. Efter utbildningen kan du söka till konstnärliga högskolor i Sverige eller internationellt.