Game writing
Stockholms stad

Skola Forsbergs Skola AB

Utbildningsstart

15 oktober 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

18 750 kr

Kort om utbildningen


Game Writing kräver olika tankesätt och olika färdigheter än att skriva i andra medier. Kursen riktar sig till både personer som vill ta det första steget in i den växande professionella världen för att skriva för spel och för någon som redan arbetar med kreativt skrivande inom relaterade områden som storytelling, copywriting eller manusförfattande. Lektionerna är en balans mellan teori och praktiska övningar. Under kursen kommer du att lära dig att skriva inom olika genrer och typer av spel. Kursen avslutas med ett projekt där du kommer att producera ditt eget textbaserade spel!

Alla våra lärare är yrkesverksamma i spelbranschen och inkluderar också lärare från vår heltidsutbildning. Diplom efter avslutad kvällskurs är meriterande för ditt CV och även för ansökan till dagskolan i spel och copywriting. Kursen är på engelska men nästan alla våra lärare kan tala svenska om det behövs

INNEHÅLL Grunderna i game writing, spelteori, karaktärsutveckling, berättande former, skrivmetoder, dialog, Cutscenes, visuell berättelse, spel, världsbyggande, textbaserade spel, Twine.